Easy Flow - Margot - 15 juni 2020

Easy Flow – Margot – 15 juni 2020

Klik hier om deze les te volgen.

Thema van deze les is bewustwording. De afgelopen 3 maanden is er wellicht voor sommige veel veranderd. Een periode waarin we wat meer aan “huis” gebonden zijn. Misschien meer bewustwording en nieuwe inzichten gekregen? Een tijd voor reflectie .. wat laat je los wat je niet meer nodig is? En wat heeft deze periode jou gebracht en wil je “vasthouden”.

Tijdens deze les wordt dit thema als rode draad meegenomen in de les.

Voor sommige houdingen is het fijn om een yogablokje te gebruiken.

Tijdsduur: 1:13 min.